Udsigt over landskabet ved Svendsbjerg på avisturen, som jeg husker den, 

fra jeg var 14 år gammel. 

Sommergalleriet.  Udstillinger Odsherred og Kunsten Øen og Drømmen Foredrag og Kurser Kontakt 

Landskaber. 

Malerier af landskaber er bundet sammen med romantikken og troen på landskabets særlige betydning som udtryk for det guddommelige. Senere blev landskabsmaleriet erindringen om det agrare liv, som hovedparten af landets befolkning forlod på grund af industrialiseringen og flytningen til byerne. Før 1800 er landskabet normalt staffage i malerierne og efter 1970 bliver det gradvist nedvurderet i kunstlivet, hvilket er en stor skam.  

Tilbage bliver barndommens opfattelse af landskabet, måske mere markant for os, der har været så heldige at vokse op i Odsherred og oplevet det smukke, varierede landskab og de gamle odsherredsmaleres afbildning af det. Og skildringen af det landskab, som er baggrunden for alt vort liv på jorden, og som vi bør værne om, for at overleve som art på længere sigt, den skildring får igen aktualitet, set ud fra nutidens kunstneriske ståsteder. 

Bl. a. derfor, men også fordi der er så stor skønhedsværdi i Odsherreds landskab, er det værdig opgave at skildre denne storslåede natur, og for mit vedkommende sker det gennem min barndoms oplevelser, så de fleste af mine landskabsbilleder i virkeligheden er erindringen om et landskab set gennem barnets uspolerede øjne. 

Herunder er eksempler på landskabet skabt ud fra disse præmisser.

Erindringen om dagene på Solbakken, Vallekilde.

Vallekildedage. Udsigt forbi træet på vejen til Solbakken.
   

Melankolsk sommeraften i landskab med vej og sø.
   

Vinteraften på vej til Vallekilde?
   

Vejlen nedenfor Vallekilde, hvor jeg hentede gulerødder til mine kaniner i 1953.
   

Aften. Udsigten fra min mors vindue Vallekildevej 8, Hørve mod skolegade.

Træer ved Bjergesø, tror jeg nok. Kultegning.