Sommeren 2020 

Skitser fra Odsherred. 

Sommergalleriet.  Udstillinger Odsherred og Kunsten Øen og Drømmen Foredrag og Kurser Kontakt 

 

 

Landskaber set i gentagelsens lys. 

Sommeren 2020 var helt særlig. Mange gange  malede jeg på helt gammeldags maner udsigten mod Nekselø, igen og igen, for at finde det udtryk, som bedst beskriver virkeligheden foran mine øjne. At arbejde helt som kunstnerne for 100 år siden og lade verden nå ind til en, er en stor gave. Og en forunderlig proces. Herover ses nogle af billederne fra de lykkelige dage i sommeren 2020. 

Hele denne maleproces er en del af projektet: Landscapes and Memories, som findes i bogudgave og hvoraf en del er udstillet i USA i efteråret 2020.  Du kan læse mere her.

Herunder ses endnu flere af malerierne fra denne sommer. Odsherred er motivet. Dette smukke land. 

 

   
   

 

 

Malerier af landskaber er bundet sammen med romantikken og troen på landskabets særlige betydning som udtryk for det guddommelige. Senere blev landskabsmaleriet erindringen om det agrare liv, som hovedparten af landets befolkning forlod på grund af industrialiseringen og flytningen til byerne. Før 1800 er landskabet normalt staffage i malerierne og efter 1970 bliver det gradvist nedvurderet i kunstlivet, hvilket er en stor skam.  

Tilbage bliver barndommens opfattelse af landskabet, måske mere markant for os, der har været så heldige at vokse op i Odsherred og oplevet det smukke, varierede landskab og de gamle odsherredsmaleres afbildning af det. Og skildringen af det landskab, som er baggrunden for alt vort liv på jorden, og som vi bør værne om, for at overleve som art på længere sigt, den skildring får igen aktualitet, set ud fra nutidens kunstneriske ståsteder. 

Bl. a. derfor, men også fordi der er så stor skønhedsværdi i Odsherreds landskab, er det værdig opgave at skildre denne storslåede natur, og for mit vedkommende sker det gennem min barndoms oplevelser, så de fleste af mine landskabsbilleder i virkeligheden er erindringen om et landskab set gennem barnets uspolerede øjne. 

Herunder er eksempler på landskabet skabt ud fra disse præmisser.

Erindringen om dagene på Solbakken, Vallekilde.

Vallekildedage. Udsigt forbi træet på vejen til Solbakken.

Melankolsk sommeraften i landskab med vej og sø.

Vinteraften på vej til Vallekilde

   

Vejlen nedenfor Vallekilde, hvor jeg hentede gulerødder til mine kaniner i 1953.

Aften. Udsigten fra min mors vindue Vallekildevej 8, Hørve mod skolegade.

 

Træer ved Bjergesø, tror jeg nok. Kultegning.

 

Øen og Drømmen. 

Du kan gå forbi den, køre langs standen og kaste et hurtigt blik over havet til den, men når du først har fået den under huden, forlader den dig aldrig. Nekselø med sin karakteristiske profil, næsten som en kvinde, der ligger på siden. Den mageløse ø som spejler en selv og ens drømme i Odsherreds klare lys.

Alting skifter, men Nekselø forbliver den samme - og evig ny, mens den venter på dig. Du tror måske, at du vælger Nekselø, men nej, Nekselø vælger dig.

Den er beskrevet af talrige besøgende, udnævnt til at være enestående med hensyn til flora og landskab - og dog har ingen helt kunnet indfange det egenartede visuelle indtryk af øen fra Sjællands kyst i ord. En variation af linier og flader lagt mellem himmel og jord. Det skal opleves.

Mange malere har skildret havet og øen. Alt sammen i bedste takt med landskabsmaleriet i Odsherred, hvor malerens værker fra fortiden er med til at skabe vores opfattelse af nutidens landskab - og Nekselø.

Herunder ses en række forskellige skildringer af Nekselø gennem tiden.

   

In the Dead of Winter I told you so.

Nekselø set fra Tranevejlen. Vinteren 2016-2017. 

 

Die SeeräuberInsel. I. Nat. Nekselø som psykisk landskab. 2017.

 

Die SeeräuberInsel. II. Dag. Nekselø som psykisk landskab. 2017.

   

Nekselø som opgør med det borgerlige landskabsmaleri. 1965.

Den ungdommelige afstandstagen til landskabsmaleriet in sich ses af den bagvedliggende tapetserede væg og flaget.

Gave til Ida Frøkjær-Jensen
 

Sommerens Postkort.

Nekselø som baggrund for en privat skildring af sommerlivet ved Sejerøbugten. 1978.

Maleriet er holdt i en naivistisk stil tilpasset titlen og indholdet. Alle personerne har tilknytning til Havnsø strand

 

   

  

 

Erindringen fra den dag i forsommeren 1948, hvor jeg gik i vandet med alt tøjet på for at imponere min Mor og Far.