Sommeren 2020 

Skitser fra Odsherred. 

Sommergalleriet.  Udstillinger Odsherred og Kunsten Øen og Drømmen Foredrag og Kurser Kontakt 

 

 

Landskaber set i gentagelsens lys. 

Sommeren 2020 var helt særlig. Mange gange  malede jeg på helt gammeldags maner udsigten mod Nekselø, igen og igen, for at finde det udtryk, som bedst beskriver virkeligheden foran mine øjne. At arbejde helt som kunstnerne for 100 år siden og lade verden nå ind til en, er en stor gave. Og en forunderlig proces. Herover ses nogle af billederne fra de lykkelige dage i sommeren 2020. 

Hele denne maleproces er en del af projektet: Landscapes and Memories, hvoraf en del er udstillet i USA i efteråret 2020.  Du kan læse mere her.

Herunder ses endnu flere af malerierne fra denne sommer. Odsherred er motivet. Dette smukke land. 

Adskillige har spurgt om de er til salg. Skitserne, hvoraf en del er solgt eller privateje, koster 1800 kr stykket.  Billeder uden nr. er afsat, men jeg sætter andre på, når de er indrammede. 

 

 
     
     
 

2

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
   

9

 

10

 

11

 
   

13

 

14

   
     

 

 

Om landskabsmaleri generelt. 

Malerier af landskaber er bundet sammen med romantikken og troen på landskabets særlige betydning som udtryk for det guddommelige. Senere blev landskabsmaleriet erindringen om det agrare liv, som hovedparten af landets befolkning forlod på grund af industrialiseringen og flytningen til byerne. Før 1800 er landskabet normalt staffage i malerierne og efter 1970 bliver det gradvist nedvurderet i kunstlivet, hvilket er en stor skam.  

Tilbage bliver barndommens opfattelse af landskabet, måske mere markant for os, der har været så heldige at vokse op i Odsherred og oplevet det smukke, varierede landskab og de gamle odsherredsmaleres afbildning af det. Og skildringen af det landskab, som er baggrunden for alt vort liv på jorden, og som vi bør værne om, for at overleve som art på længere sigt, den skildring får igen aktualitet, set ud fra nutidens kunstneriske ståsteder. 

Bl. a. derfor, men også fordi der er så stor skønhedsværdi i Odsherreds landskab, er det værdig opgave at skildre denne storslåede natur, og for mit vedkommende sker det gennem min barndoms oplevelser, så de fleste af mine landskabsbilleder i virkeligheden er erindringen om et landskab set gennem barnets uspolerede øjne. 

Herunder er eksempler på landskabet skabt ud fra disse præmisser.

Erindringen om dagene på Solbakken, Vallekilde.

Vallekildedage. Udsigt forbi træet på vejen til Solbakken.

Melankolsk sommeraften i landskab med vej og sø.

Vinteraften på vej til Vallekilde

   

Vejlen nedenfor Vallekilde, hvor jeg hentede gulerødder til mine kaniner i 1953.

Aften. Udsigten fra min mors vindue Vallekildevej 8, Hørve mod skolegade.

 

Træer ved Bjergesø, tror jeg nok. Kultegning.